Også

Typer av moderne roser


De moderne rosene er det settet med varianter av roser som er oppnådd av mennesker siden slutten av 800 takket være en serie med mange kryss mellom forskjellige varianter av eldgamle roser, med sikte på å finne nye typer roser som kan blomstre mer lange, bedre og muligens enda flere ganger i året. Gjennom moderne roser er det faktisk oppnådd fra hybridisatorer en type roser som er mye verdsatt fra dekorativt synspunkt og ofte enda mer rustikk og motstandsdyktig enn noen gamle roser. Et av de mest verdsatte aspektene ved moderne roser er uten tvil evnen til at disse variantene blomstrer flere ganger i løpet av vekstsesongen. I motsetning til eldgamle roser, faktisk gjør moderne mer enn blomst i optimale forhold, og dette gjør dem mer verdsatt med tanke på dekorasjon fordi de er i stand til å gi et bedre estetisk bidrag til hagen. Her er noen av de mest populære variantene av moderne roser: moderne busketehybrider, grunndekke, engelsk, polyantha, floribunde og miniatyr.