Også

Hagevanning


Hagevanning


Gressete tepper trenger en ganske høy luftfuktighet, men uten overskudd som favoriserer begynnelsen av kryptogamiske sykdommer. Uansett er atmosfæriske nedbør grunnleggende, og hvis disse ikke er tilstrekkelige, bruk av kunstig vanning. Avhengig av værforhold, jordtype og eksponering, trenger plenen din forskjellige mengder vann. Denne indeksen er gitt av evapotranspirasjon som fysiologisk finner sted ved høye temperaturer og vil være omtrent 5 ml / kvm per dag i juli eller i alle fall i de varmeste månedene i året. Det er opp til vår gode observasjon å fordele den passende mengden vann, øke eller redusere den avhengig av været: i mai vil for eksempel 5l / m2 bli distribuert per uke, mens i juli blir den samme mengden distribuert hver dag, for deretter å komme tilbake til September for å dele ut de vanlige 5l per uke. Hvis vi bruker dynamiske sprinkler for vanning, må vi justere bredden på vannstrålen for å dekke den ønskede delen av plenen. Sprinklerne vil være plassert slik at de hele våtflaten blir fuktig.


Video: Tid for Hage: Automatisk vanning av hagen (September 2020).